Banyak dijumpai di masyarakat keyakinan yang merusak. Mereka mengaitkan kesialan yang menimpa dan keberuntungan yang diperoleh dengan suatu peristiwa tertentu.