Apa alasan dari pendapat yang mengharamkan rokok dalam syariat?