Sebab-Sebab Yang Menjadikan Dosa Kecil Dihukumi Sebagai Dosa Besar (2)

Sebab ke dua: Meremehkan (Menganggap kecil) perbuatan dosa Sebab ke dua yang menjadikan sebuah dosa kecil dapat dihukumi sebagai dosa besar adalah meremehkan atau menganggap “enteng” dosa kecil. Sehingga dia pun tidak merasa bersedih hati atas perb… Continue reading

Sebab-Sebab Yang Menjadikan Dosa Kecil Dihukumi Sebagai Dosa Besar (1)

Terdapat beberapa sebab yang menjadikan dosa kecil berubah menjadi dosa besar. Yang dimaksud dengan “dosa kecil berubah menjadi dosa besar” adalah berubah dari sisi dosa dan hukumannya, bukan perubahan dosa kecil itu sendiri (secara dzatnya) menjad… Continue reading