Rujukan keempat adalah Ucapan Tabi’in rahimahumullah yang Mengambil Ilmu Tafsir dari Sahabat radhiyallahu ‘anhum. Berikut penjelasan beserta contohnya.